Barbara Miklavžin

ADVANTAGE AUSTRIA
DescriptionAvstrijsko veleposlaništvo - gospodarski oddelek Austrian embassy - commercial section
Organization Type Vladna organizacija
CountrySlovenia
City Ljubljana , Prešernova cesta 23
Areas of Activities

Tovarne prihodnosti

    Industrija 4.0